afperken

afperken
{{afperken}}{{/term}}
stake/peg/mark outdemarcate, 〈omheinen〉 fence in/off/up, 〈figuurlijk〉 delineate, 〈figuurlijk〉 define
voorbeelden:
1   een terrein afperken stake off a plot

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”